23 lutego 2021

Kolokwium poprawkowe – Metody Analizy Danych Nawigacyjnych (specjalność Eksploatacja Zbiornikowców – 2020)

W dniu 25.02.2021 o godz. 16.00 na platformie MS Teams (zespół “Metody Analizy Danych Nawigacyjnych – specjalność: Eksploatacja Zbiornikowców 2020”) rozpocznie się kolokwium poprawkowe. Osoby, które wcześniej nie były dołączone do zespołu proszę zrobić to samodzielnie klikając na poniższy link:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af86eccff27394d6fb86e85e5b2121828%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=c67b7bdc-4aa4-49ad-854a-1a5df20aac78&tenantId=943b4232-710f-4cdb-8760-b5bf1777cc0e 

15 lutego 2021

Harmonogram zaliczeń poprawkowych- aktualizacja 2

18.02.2021, godz. 15.00 – Podstawy Nautyki w Transporcie – studia stacjonarne 2020/2021,

Poprawa laboratorium nr 1 na platformie MS Teams (link do pytań dla osób, które mają niezaliczone laboratorium pojawi się w kanale ogólnym zespołu).

8 lutego 2021

Harmonogram zaliczeń poprawkowych- aktualizacja

15.02.2021, godz. 16.00 – Podstawy Nautyki w Transporcie – zaliczenia warunkowe,
Kolokwium zaliczające w formie testu na platformie MS Teams (link do pytań pojawi się w kanale ogólnym zespołu)

Aby dołączyć do zespoły „Podstawy Nautyki w Transporcie – warunek” należy kliknąć w poniższy link:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a013f23cf30c548ff842b5ce26ae24141%40thread.tacv2/conversations?groupId=2458b6ce-fa3b-4678-96f0-b11d375ee7bd&tenantId=943b4232-710f-4cdb-8760-b5bf1777cc0e

Proszę dołączyć do zespołu wcześniej a nie w momencie rozpoczęcia zadania.

25 stycznia 2021

Harmonogram zaliczeń poprawkowych – sesja zimowa, r.a. 2020-2021

Szczegółowy harmonogram zaliczeń  poprawkowych dostępny jest tutaj>>>