Galeria

Konferencja IRM/ISIS 2019 – Kołobrzeg

Wręczenie Nagród Rektora UMG – 2019

European Navigation Conference – ENC 2019, Warszawa 9-12.-4.2019

Konferencja NavSup – 15-16.11.2018


Przekazanie obowiązków Chairman of EUGIN Council – Gothenburg, Szwecja, 14.05.2018

 

 

 

 

 

 

od lewej: Krzysztof Czaplewski (PNF)- Chairman 2019-2021, Prof. Bertrand Merminod (ION-CH) – Chairman 2015-2018

 

 

 

 

 

 

od lewej: Capt. Rein van Gooswillingen (NIN) – Chairman 2005 – 2012, Prof. Bertrand Merminod (ION-CH) – Chairman 2015-2018, Krzysztof Czaplewski (PNF)- Chairman 2012-2015, 2019-2021

 


10th Annual Meeting International Committee on Global Navigation Satellite Systems (ICG – UNOOSA) – Boulder 1-6.11.2015


Zarząd Resilient Navigation and Timing Foundation – Boulder, Co 29.10.2015


16-te spotkanie U.S. National PNT Advisory Board – Boulder,Co 30-31.10.2015


IAIN World Congress – Praga 20 -23.10.2015


15-te spotkanie U.S. National PNT Advisory Board – Annapolis 11-12.06.2015


Europejska Konferencja Nawigacyjna – Boreadux 2015


14-te spotkanie U.S. National PNT Advisory Board – Waszyngton 10-11.12.2014


Europejska Konferencja Nawigacyjna, Rotterdam 2014


eMaritime Conference – Komisja Europejska, Bruksela 2012

foto. Z. Pietrzykowski

foto. Z. Pietrzykowski

foto. Z. Pietrzykowski


IAIN World Congress – Kair 2012


Europejska Konferencja Nawigacyjna Gdańsk 2012


Wizyta w Brukseli Marzec 2012


Europejska Konferencja Nawigacyjna Londyn 2011


Konferencja InLandShipping 2011 – Akademia Morska Szczecin


Wigilia w INiHM AMW – Gdynia 2010


Zdanie Obowiązków Dziekana WNiUO – 2010


Konferecja GEOMATYKA Politechnika Gdańska – 2010


Wizyta w Politechnice Lwowskiej – Lwów 2010 r.


Zlot Dziekanów Wydziałów Informatycznych – Lublin 2010 r.


Spotkanie z Panem Prezydentem Lechem Wałęsą – AMW 2010 r.


Podpisanie umowy o współpracy między BHMW RP a WNiUO AMW


Spotkanie byłych i obecnych pracowników Instytutu Nawigacji i Hydrografii Morskiej WNiUO AMW


IAIN World Congress – Sztokholm 2009


Wizytacja Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego w AMW – 2009 rok


Podpisanie Umowy między WGiGP UWM a WNiUO AMW – Olsztyn 2009


Spotkanie z członkami Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Śródlądowej w DSW Wrocław 2009


Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu


Spotkanie z Dowódcą MW RP – Gdynia 2008


Wykład otwarty prof. Tadeusza Iwińskiego w AMW – 2008 r.


85-lecie Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW – 2008


Objęcie obowiązków Dziekana WNiUO – Gdynia 2007 r.


Jubileusze pracy naukowej Profesorów Barana i Dąbrowskiego – UWM Olsztyn 2007 r.


Święto Marynarki Wojennej R.P. – 2006 r.


Wizyta w Pekinie – 2006 r.


IAIN World Congress – Korea Płd. 2006


Polsko-Włoski meeting geodezyjny – Wrocław 2005


Konferencje TRANSNAV – Akademia Morska w Gdyni

TRANSNAV 2007

TRANSNAV 2007

TRANSNAV 2007

TRANSNAV 2009

TRANSNAV 2011