O mnie

Wykształcenie

2005 Doktor habilitowany nauk technicznych 
w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność: nawigacja
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Olsztyn
2000 Doktor nauk technicznych
w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność: nawigacja morska
Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
1986 – 1991 Magister inżynier nawigator morski,
Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
1980 – 1984 Marynarz, młodszy motorzysta
Liceum Morskie w Gdyni

Wyróżnienia państwowe, resortowe i pozarządowe

2010 Złoty krzyż Związku Piłsudczyków RP
2009 Złoty medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”
2006 Srebrny „Krzyż zasługi dla RP”
2006 Medal Komisji Edukacji Narodowej
2006 Wyróżnienie Ministra Transportu i Budownictwa za rozprawę habilitacyjną
na temat „Positioning with Interactive Navigational Structures Implementation”
2005 Srebrny medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” (Brązowy – 1998)
2004 Srebrny medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” (Brązowy – 1999)
2000 Nagroda Rektorska za rozprawę doktorską na temat„Optymalizacja Systemu Nawigacyjnego Działającego w Oparciu o Iloraz Odległości”
1993 – 2021 Wielokrotnie Nagrody Rektorskie (I, II i III stop.) za działalność naukowo-badawczą
2019 Tytuł “Ambasadora Kongresów Polskich”

Języki obce

angielski – średnio-zaawansowany (poziom: 2222 według standardów MON/NATO)
rosyjski – podstawowa

Członkostwo non-profit

2019-dziś Członek Komitetu Redakcyjnego Journal of Marine Science, Singapur (https://ojs.bilpublishing.com/index.php/jms/index)
2018-dziś Wice Prezydent International Association of Institutes of Navigation (iainav.org)
2018-dziś
2012-2015
Przewodniczący Zarządu Europejskiej Grupy Instytutów Nawigacyjnych
(Chairman of EUGIN Council) (www.eugin.info)
2016-dziś Członek Komitetu Naukowego Arab Institute of Navigation Journal, Aleksandria, Egipt
(http://www.ainegypt.org/en/ainjournal.aspx)
2014-dziś Przewodniczący Polskiego Forum Nawigacyjnego (www.pnf.gdynia.pl)
2012-dziś Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej
2015-2018 Przedstawiciel IAIN w UNOOSA/ICG
2015–2018 Członek Zarządu Europejskiej Grupy Instytutów Nawigacyjnych
2014–2016 Członek Rady Zarządzającej Resilient Navigation and Timing Foundation, USA
(http://rntfnd.org/who-we-are/Global-Efforts/#Poland)
2012–2014 Członek Rady Naukowej Zeszytów Naukowych WSOSP w Dęblinie
2009–2013 Członek Rady Nadzorczej “European Journal of Navigation”, Niemcy
2008–2011 Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej
2007–2014 Członek Rady Naukowej Zeszytów Naukowych Akademii Marynarki Wojennej
2007–2010 Członek sekcji nawigacji i hydrografii Komitetu Geodezji PAN
2007–2010 Członek sekcji specjalnej geodezji na wydziałach niegeodezyjnych KG PAN
2007–2013 Wiceprzewodniczący Polskiego Forum Nawigacyjnego (www.pnf.gdynia.pl)
2003–2009 Członek Komitetu Wydawniczego “European Journal of Navigation”, Holandia
1996–2018 Członek Polskiego Towarzystwa Nautologicznego

uprawnienia zawodowe / dodatkowe umiejętności

1997 Oficer pokładowy III klasy PMH
1985 Starszy marynarz PMH
1984 Marynarz PMH

kursy specjalistyczne

2004 Kurs wykorzystania Radaru i ARPA – poziom zarządzania
2004 Kurs ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy
2003 Kurs bezpieczeństwa osobistego i odpowiedzialności społecznej
2003 Kurs przeszkolenia z zakresu ochrony żeglugi morskiej
2003 Kurs elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej
1995 Kurs obsługi i wykorzystania radarów z automatycznym śledzeniem ech (ARPA)

inne uprawnienia i umiejętności

2005 Przeszkolenie dydaktyczne dla instruktorów (praw. I/6 STCW 78/95, program IMO 6.09)
2005 Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową oznaczonych klauzulą „tajne”
1999 Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
(zgodnie z Dz. U. nr 11 poz. 95 z 1999 roku)
1999 Kurs systemu jakości według norm ISO serii 9000
1999 Kurs dewiatorów i kalibratorów Marynarki Wojennej RP
1999 Kurs specjalistów uwierzytelniania przyrządów do pomiarów nawigacyjnych
1994 Kurs Pedagogiczny
Komputer Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym podstawowych pakietów biurowych, popularnych i specjalistycznych programów obliczeniowych, zasad tworzenia stron internetowych oraz ich administrowania.
Prawo jazdy Kategoria B