Kontakt

dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski – prof. nadzw. AMG

Adres do korespondencji:
Katedra Geodezji i Oceanografii
Wydział Nawigacyjny
Akademia Morska
ul. Sędzickiego 19
81-374 Gdynia