4 grudnia 2021

PNwT – TiL, studia niestacjonarne, I rok, 1 sem.

Dodano wyniki z laboratorium nr 2

PNwT – TiL, studia niestacjonarne, I rok, 1 sem.

Dodano wyniki kolokwium z dnia 04.12.2021

27 listopada 2021

PNwT – TiL, studia niestacjonarne I rok, 1 sem.

Dodano wyniki z laboratorium nr 3

26 listopada 2021

PNwT – TiL, studia stacjonarne I rok, 1 sem.

Dodano harmonogram laboratoriów. Informacja dostępna po zalogowaniu w zakładce Dydaktyka.

PNwT – TiL, studia stacjonarne I rok, 1 sem.

Dodano wyniki zaliczenia kolokwium z dnia 25.11.21.

PNwT – TiL, studia niestacjonarne I rok, 1 sem.

Dodano wyniki z laboratorium nr 2 (trzy grupy)

24 listopada 2021

PNwT – TiL, studia stacjonarne I rok, 1 sem.

Dodano wyniki z laboratorium nr 2

16 listopada 2021

PNwT – TiL, studia stacjonarne I rok, 1 sem.

Dodano wyniki z laboratorium nr 1

6 listopada 2021

PNwT – TiL, studia niestacjonarne I rok, 1 sem.

Dodano wyniki z laboratorium nr 1 

23 lutego 2021

Kolokwium poprawkowe – Metody Analizy Danych Nawigacyjnych (specjalność Eksploatacja Zbiornikowców – 2020)

W dniu 25.02.2021 o godz. 16.00 na platformie MS Teams (zespół „Metody Analizy Danych Nawigacyjnych – specjalność: Eksploatacja Zbiornikowców 2020”) rozpocznie się kolokwium poprawkowe. Osoby, które wcześniej nie były dołączone do zespołu proszę zrobić to samodzielnie klikając na poniższy link:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af86eccff27394d6fb86e85e5b2121828%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=c67b7bdc-4aa4-49ad-854a-1a5df20aac78&tenantId=943b4232-710f-4cdb-8760-b5bf1777cc0e