18 lutego 2024

.

24 maja 2023

Metody Analizy Danych Nawigacyjnych – studia stacjonarne

Dodano wyniki kolokwium i oceny z zaliczenia przedmiotu.

3 kwietnia 2023

Zaliczenia warunkowe PNwT – sem 1.

W dniu 18.04.23 o godz. 16.30 w Auli WN odbędzie się zaliczenie warunkowe z przedmiotu Podstawy Nautyki w Transporcie – wykłady.
Zapraszam studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

11 lutego 2023

Zaliczenia poprawkowe z dnia 11.02.2023

Wszystkie kolokwia i sprawozdania z laboratoriów zostały sprawdzone i ocenione. Ponadto oceny zostały wpisane w system Wirtualnej Uczelni. W przypadku niejasności zapraszam do osobistego kontaktu w poniedziałek 13.02.23 w godz. 09.00-13.00.

6 lutego 2023

Harmonogram zaliczeń poprawkowych z PNwT dla I roku, sem. 1, studiów stac. i niestac. (2-gi termin)

AKTUALIZACJA (08.02.23) !!!
Data zaliczeń poprawkowych: 11.02.2023
Miejsce zaliczeń: Aula WN (Skwer Kościuszki)
09.00-09.45 – Kolokwium studia stacjonarne (61 osób)

10.00-11.30 – Lab. nr 1, nr 2, nr 3 – studia stacjonarne (1 – 7os., 2 – 9os., 3 – 5os.) 
11.45-12.30 – Kolokwium studia niestacjonarne (29 osób)
12.45-14.15 – Lab. nr 4, nr 5 – studia stacjonarne (4 – 18os., 5 – 7os.)
12.45-14.15 – Lab. nr 1, nr 2 – studia niestacjonarne (1 – 8os., 2 – 2 os.)

16 stycznia 2023

PNwT sem.1 studia stacjonarne

Dodano wyniki popraw Laboratorium nr 1, nr 2, nr 3 z dnia 14.01.2023

PNwT sem. 1 studia stacjonarne

Harmonogram zaliczeń poprawkowych cz. 2
data: 23.01.2023, miejsce: Aula WN
15.45-18.15 – Laboratorium nr 4 i nr 5 

14 stycznia 2023

PNwT sem. 1 – studia niestacjonarne

Dodano wyniki poprawy laboratorium nr 1 z dnia 14.01.2023

PNwT sem. 1 – studia niestacjonarne

Dodano wyniki (14.01.2023):
– kolokwium poprawkowego
– laboratorium nr 2
– laboratorium nr 3

PNwT sem. 1 – studia stacjonarne

Dodano wyniki kolokwium poprawkowego z dn. 14.01.2023